Migrationsöverdomstolen ger uppehållstillstånd till våldsutsatt kvinna

Migrationsöverdomstolen har beslutat att ge uppehållstillstånd till en kvinna som utsatts för våld av den man som hon kom hit på anknytning till.
Domstolen skriver i pressmeddelandet att ”Av domen, som rör en kvinna, framgår att hon vid de tillfällen då hon varit på Migrationsverket för att ansöka om nytt uppehållstillstånd inte nämnt att hon utsatts för våld och kränkningar. Domstolen konstaterar dock att man inte kan förvänta sig att den som utsatts för övergrepp berättar om detta i närvaro av den påstådde förövaren, särskilt inte om det är denne som agerar tolk åt den utsatta. Migrationsöverdomstolen beviljar kvinnan permanent uppehållstillstånd.”

Läs pressmeddelandet här: http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Pressrum/Nyheter-och-pressmeddelanden/Kammarratten/

Annonser

Utred tvåårsregeln – artikel i Arena

http://www.dagensarena.se/ledare/utred-tvaarsregeln/

”Därför är den utredning som regeringen tillsatte i våras, med uppgift att undersöka omfattningen av det våld som drabbar kvinnor som beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning, välkommen och viktig.
Utredaren ska bland annat se över myndigheters bemötande och ta ställning till om kvinnor ska få mer samhällsinformation innan de flyttar hit. Det är häpnadsväckande och beklagligt att alternativ till tvåårsregeln inte ska utredas. Utredningen borde också undersöka förslaget om att kvinnofridslagen ska överordnas utlänningslagen.”

Höstens första möte i Göteborg!

Tisdag 6 september kl.18.00 på Kvinnofolkhögskolan, Första Långgatan 28B

Vi kommer bland annat prata om vad som har hänt under sommarn, hur det går med beslutet i Göteborg om stöd till kvinnjourer för att ta emot papperslösa kvinnor, och hur vi driver detta och kampanjens andra krav vidare i Göteborg och andra delar av landet.
Varmt välkomna!

VI GER MIGRATIONSVERKET AVSLAG PÅ MEDVERKAN I HBTQ-SAMMANHANG

Torsdag 4 augusti kl.11.30-12.30
Pride Kungsan (Stora scenen), Kungsträdgården, Stockholm

Intersektionell aktion (Interfem, Ain’t I a woman, Transmilitanta brigaden och Göteborgs Queerinstitut) berättar om utfrågningen av Migrationsverket på HBTQ-festivalen i Göteborg och förklarar varför de bör utvisas med omedelbar verkan från hbtq-sammanhang. Temat för årets Stockholm Pride festival är öppenhet, men många hbtq-personer kan inte delta i festivalen på grund av migrationsverkets, polisens och försvarsmaktens närvaro. Att hbtq-personer inte ska utvisas till fortsatt förföljelse eller döden av Sverige bör vara den viktigaste frågan för hbtq-rörelsen att driva just nu.

Tillgänglighet:
Färdtjänstadress: Jussi Björlings Allé 5.
Toaletter: Tillgängliga toaletter kommer finnas anslutna till båda toalettområdena. För kod till dessa, kontakta informationen.
Kungsans debatt- och seminarietält – Ingång från marknivå. Nivåskillnad mellan mark och golv, tröskel finns. Rörlig möblering. Tältet är utrustad med hörselslinga.
För mer information om tillgängligheten på Lilla scenen, Mellanscenen och Stora scenen, besök www.Stockholmpride.org

Ain’t I a woman på Gotland!

Sveriges falska självbild
6/7 2011, 15:00 – 17:00
Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3 , sal D22

Diskussion om hur vi som feminister kan bemöta en utbredd nationalism och rasism som finns närvarande i samhället, i debatten och i den allmänna retoriken. Vi kommer även att diskutera på vilket sätt nationalism och rasism är närvarande inom feminismen och hur vi kan förhålla oss till det. Sverige talar stolt om att vara ett föregångsland som håller mänskliga rättigheter högt. Men vad gömmer sig bakom denna självbild? Vilka underliggande mekanismer gör att det ständigt skapas ett ”vi” och ”dem”. Vilka konsekvenser får det på nationell och global nivå? I Sverige idag finns det kvinnor som får leva under slavliknande förhållanden och utstå övergrepp utan några som helst rättigheter på grund av den så kallade ”2-års regeln”. Numera styrs Sverige av en svag minoritetsregering, som regerar på nåder av ett främlingsfientligt parti med nazistiska rötter. Sverigedemokraterna ”kidnappar” frågor om kvinnors rättigheter för rasistiska och nationalistiska ändamål. Att Sverige just nu halkar efter i alla internationella jämställdhetsundersökningar berör tydligen inte regeringen. Allt det här vill vi på alla sätt ändra på. Feministiskt initiativ behövs inom politiken.
Medverkande: Berolin Deniz, Kristin Tran, Helena Parsmo
Moderator: Sofia Karlsson

……
Ain´t I a woman- Kampanj för papperslösa kvinnors rätt till skydd
6/7 2011, 17:00-18:00
Högskolan på Gotland
Vilka är Ain’t I a woman? Vad jobbar kampanjen med och vilka mål har uppnåtts hittills? Hur kan vi arbeta vidare? Presentation och diskussion med två aktiva inom kampanjen. Välkomna!
Medverkande: Helena Parsmo, Stina Nilsson

Ain’t I a woman i sommar

I sommar kommer Ain’t I a woman vara på bl.a. politikerveckan i Almedalen och på Pride. Mer information om detta och annat hittar du i kalendariet.

Migrationsverket utvisades från HBTQ-festivalen

På Migrationsverkets programpunkt på HBTQ-festivalen samlades queeraktivister för att fråga ut Migrationsverket kring deras asylprövning av HBTQ-personer.

Publiken försökte förgäves få representanterna från Migrationsverket att se att deras asylprövningar gällande HBTQ inte är rättssäkra. Detta bekräftades även av ett lesbiskt par från Vitryssland som var på plats och som hotades om avvisning, trots att de har tillräckliga asylskäl och riskerar förföljelse och trakasserier vid ett återvändande. Efter en lång diskussion reste sig aktivisterna upp och utvisade Migrationsverket från HBTQ-festivalen. Motiveringen, som lästes upp av aktivisterna, var bland annat att Migrationsverket genom sitt agerande upprätthåller de konstruerade nationsgränserna och den rasistiska världsordningen. Migrationsverkets representanter tvingades sedan av aktivisterna att lämna rummet.

Migrationsverket hade först tänkt delta i regnbågsparaden på söndagen, men drog sig sedan ur.

Läs om det även på HBTQ-festivalens hemsida, där det även finns foton.

För mer info kontaka: intersektionellaktion@gmail.com

Det finns film som dokumenterar händelserna, som förhoppningsvis kommer klippas ihop och läggas ut snart.