DETTA HAR HÄNT

DETTA HAR HÄNT UNDER KAMPANJENS FÖRSTA ÅR

Kampanjen har under året (2010-2011) jobbat för att synliggöra papperslösa kvinnors situation och politisera detta för att lyfta den antirasistiska feminismen och för att starta debatt i media och i politiska rörelser. Vi har ordnat paneldebatter med politiker och med personer med kunskap och erfarenhet om papperslösa kvinnors situation. Vi har även haft samtal om den antirasistiska feminismen med aktivister från olika grupper. Vi har föreläst i riksdagen och för politiker i andra sammanhang, pratat på och varit en del av olika festivaler. Kampanjen har föreläst på skolor och startat samarbete med blivande socionomer. Material har tillverkats i både text och bild och vi har synts och hörts i demonstrationssammanhang och i olika medier såsom tidningar och radio. Vi har på olika sätt spridit budskapet och ställt våra krav.

I Göteborg lade Vänsterpartiet en motion om papperslösa kvinnors rätt till skydd i början av 2010, och i februari 2011 röstades den igenom i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i Göteborg. Beslutet innebär att ideella kvinnojourer i Göteborg och Kriscentrum för kvinnor får resurser för att ta emot papperslösa kvinnor. Mer om detta kan ni läsa här: http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/ovrigt,papperslosa_kvinnor_far_ratt_till_skydd
https://aintiawomankampanjen.wordpress.com/2011/01/23/papperslosa-kvinnor-i-goteborg-far-ratt-till-skydd-pa-kvinnojour/

På liknande sätt har en motion lagts i Stockholms kommun av Vänsterpartiet i februari 2011. Den heter ”Även papperslösa kvinnor som blir utsatta för mäns våld ska ha rätt till plats på kvinnojour”. Den finns här: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=13144542e6792eb3&mt=application/pdf&url=https://mail.google.com/mail/?ui%3D2%26ik%3D126e8a8260%26view%3Datt%26th%3D13144542e6792eb3%26attid%3D0.1%26disp%3Dsafe%26realattid%3Df_gqbdrlgu0%26zw&sig=AHIEtbQ4WieRo7ZyhVHncCapDE7V20g8ag.

Motionen kommer under hösten 2011 tas upp i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i Stockholms kommun.

Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Stockholms gjorde även en skrivelse där man bad Socialförvaltningen att göra en översyn av hur man kan ge stöd och skydd till papperslösa kvinnor som blir utsatta för våld i staden. De ombads också se över hur kvinnorna ska kunna nås av stödet och få information om det. Socialförvaltningens svar finns här: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.4&thid=13144542e6792eb3&mt=application/pdf&url=https://mail.google.com/mail/?ui%3D2%26ik%3D126e8a8260%26view%3Datt%26th%3D13144542e6792eb3%26attid%3D0.4%26disp%3Dsafe%26realattid%3Df_gqbdtxl13%26zw&sig=AHIEtbRx_-40OQfkOn7MqAV8wVcY3OPg3g

I Malmö håller styrande partier på att utreda om hur kommunen ska kunna ge papperslösa kvinnor skydd och detta har räknats in i budgeten för 2011. I Norrköping och Umeå har det startats grupper som jobbar på att lägga fram motioner.

Många organisationer och grupper står idag bakom kampanjen, gör det ni också!

https://aintiawomankampanjen.wordpress.com/upprop/vi-star-bakom-kampanjen/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s