OM KAMPANJENS NAMN OCH OM BEGREPP

KAMPANJENS NAMN: AIN’T I A WOMAN

Namnet på kampanjen kommer av det tal som Sojourner Truth höll 1851 på i en kvinnokonferens i Akron, Ohio. Truth var en antislaveri och kvinnorättskämpe som fram till 1827 själv var slav. På kvinnokonferensen i Akron deltog, syntes och hördes mestadels vita medel- och överklasskvinnor. Truth bröt detta genom att gå fram och hålla sitt tal ”Ain´t I a woman”? där hon visade på att vita kvinnors villkor såg helt annorlunda ut än hennes egna, samtidigt som hon talade om kraften och vikten av en förenad kamp.
TALET: http://www.fordham.edu/halsall/mod/sojtruth-woman.html

TANKAR KRING MAKTSTRUKTURER OCH BEGREPP
Vårt samhälle och världen vi lever i präglas av olika maktstrukturer. Dessa maktstrukturer ger människor olika mycket status, rättigheter, tillgångar, frihet, säkerhet, utrymme och möjlighet att synas och föra sin talan. Därför behöver vi synliggöra och prata om rasism och sexism, som är exempel på hur förtryck och diskriminering mot olika grupper av människor uppstår genom maktstrukturer. Människor marginaliseras bland annat på grund sin etnicitet, sitt kön, sin sexuella läggning, sin klasstillhörighet och sin funktionalitet. Marginaliseringen förstärks för människor som lever som exempelvis papperslösa eller statslösa.

Eftersom att kampanjen talar om kvinnor som en grupp kan det vara bra att förtydliga att kampanjen med begreppet kvinna menar människor som bemöts och bedöms av omvärlden som kvinnor och som utifrån det hamnar i en viss position. Begreppet kan alltså innefatta personer som själva skulle definiera sig annorlunda

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s