Pressmeddelande

Hej!

I dag är det en rolig och historisk dag. För oss är den viktig för att vi fyller år. Idag är det exakt tre år sedan kampanjen Ain´t I a Woman- för papperslösa kvinnors rätt till skydd startade. Papperslösa kvinnor är inte bara på flykt från förföljelse, hot, övergrepp, tortyr eller krig i länderna de flytt ifrån, de befinner sig även i en ständigt otrygg situation på grund av sin papperslösa status i Sverige. Som papperslös finns det inga möjligheter till skydd eller rättssäkerhet ifall ett brott mot en inträffar. När papperslösa utsatts för hot, rån, trakasserier, misshandel eller övergrepp finns det få möjligheter till skydd och till att få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda. Att anmäla ett övergrepp är omöjligt då kontakt med polisen utgör ett hot om avvisning. Detta innebär även en situation där myndighetspersoner, såsom polisen, kan vara den part som begår brott, utan att de kan ställas till svars. Likaså kan det vara arbetsgivare, bostadsuthyrare, anförvanter eller andra som känner till situationen som misshandlar, hotar, utnyttjar ekonomiskt eller sexuellt med vetskapen om att det inte kan polisanmälas.
Vi startade kampanjen Ain´t I a Woman bland annat för att vi ville synliggöra avsaknaden av ett genusperspektiv i asylprocessen och vilka konsekvenser detta får. Bristen på genusperspektiv i asylprocessen resulterar i att kvinnor och hbtq-personer har svårt att få gehör för sina asylskäl, vilket tvingar in många asylsökande kvinnor och hbtq-personer i papperslöshet. De hamnar utanför systemet, utan permanent uppehållstillstånd och blir dömda till ett liv utan rättigheter, fyllt med rädsla och utan möjlighet att få sina grundläggande mänskliga behov tillgodosedda.

Under de tre år som kampanjen funnits har vi pratat, skrivit, engagerat och gett ut flera publikationer. Vi har inlett samarbete med individer, organisationer och politiska partier. Vi har delat ut flygblad, hållit tal och samtalat med myndigheter, socialtjänsten, journalister och politiker. Vi har pressat fram beslut från olika delar runt om i landet att bevilja resurser till kvinnojourer att ta emot papperslösa kvinnor i behov av skydd. Dessa beslut har inneburit att papperslösa kvinnors rätt till skydd har kommit upp på den politiska agendan och synliggjorts som den aktuella och viktiga fråga den är. Det här är fantastiska framgångar som vi i kampanjen är oerhört stolta över, även om vi anser att besluten behöver följas upp, ses över och utvecklas för att papperslösa kvinnors rätt till skydd ska fungera i praktiken och bli en självklar del i hela landet och på alla kvinnojourer.

2013 är året som vi ännu en gång synliggör våldsutsatta papperslösa kvinnors situation och fortsätter arbeta för att dessa kvinnor ska få skydd och möjlighet att nyttja den rättsprocess som alla kvinnor har rätt till. 2013 är året som vi förtydligar våra krav.

* Kvinnofridslagen överordnas utlänningslagen. Detta skulle leda till att alla kvinnors rätt till skydd står över hot om avvisning.

* Utlänningslagen förtydligas för att garantera en rättslig praxis där kvinnors asylskäl i sig betraktas som tillräcklig grund för att leda till permanent uppehållstillstånd vid asylprövning. Exempelvis vid flykt undan våld utfört av militär, undan tvångsgifte eller könsstympning.

*Papperslösa kvinnor som medverkar i brottsutredning ska beviljas tillfälligt uppehållstillstånd så länge förundersökning eller domstolsprocess pågår.

2013 är också året där papperslösa jagas av polisen intensivare än någonsin. De enda de har gjort sig skyldiga till är att fly misshandel, våld och diktatorer. De har gjort sig skyldiga till att tro på vad som en gång i tiden var en mänsklig rättighet, nämligen att söka asyl.

Papperslösa kvinnor arbetar, bor och finns till i det offentliga rummet precis som kvinnor med svenskt pass. Skillnaden är att det för papperslösa kvinnor är omöjligt att röra sig fritt i landet. Skräcken är så stor att många inte längre vågar ta sig till sina jobb, lämna sina barn på skolan, åka kollektivtrafik, söka vård eller demonstrera och fira internationella kvinnodagen tillsammans med alla andra. Att ta sig till 8 mars festligheterna skulle kunna leda till flera månaders fängelse i ”svenskt förvar” och sedan utvisning till tortyr och död eller ett liv i misshandel och våld. Vi kan inte garantera trygga lokaler och trygg färd till och från festligheterna. Inga arrangörer har heller förespråkat trygga rum inför årets 8 mars firande.

Vi hade velat fira tillsammans med er. Vi hade velat fira kampen vi har fört, att vi fortsätter kämpar, ställa krav och förändra. Men vi hade velat kunna fira 8 mars tillsammans med alla kvinnor och alla feminister, oavsett legal status. Därför har vi, i solidaritet med papperslösa kvinnor och hbtq-personer, valt att inte delta i 8 mars firanden i år. 

Vi vill uppmana alla feministiska, antirasistiska och queera grupper, organisationer och individer att prioritera kampanjens krav. Att arbeta för avskaffandet av den inhumana asylpolitiken, att arbeta för allas möjlighet att utan rädsla röra sig i samhället och delta i aktiviteter och att inkludera alla kvinnor, även papperslösa kvinnor, i kraven på skydd mot våld och för grundläggande rättigheter. Inför årets 8 mars vill vi att ett riksdagsbeslut om skydd för papperslösa kvinnor ska tas fram som omfattar hela Sverige. Vi efterlyser samtal, debatt och solidaritet.

2013 behöver inte bli ihågkommet som året av rasprofilering, polisvåld och skräck. Vi kan vända detta.
Kampen för en gränslös feminism fortsätter.
Glad 8 mars!

Kampanjen Ain´t I a woman- för papperslösa kvinnors rätt till skydd

Göteborg 8/3/2013

https://aintiawomankampanjen.wordpress.com/

Asylforum på Stockholm Pride

På årets Stockholm pride arrangeras Asylforum 2012 avRFSL & RFSL Stockholm Newcomer & Varken hora eller kuvad & Asylrörelsen Stockholm & HBT-liberalerna & Feministiskt initiativ

Asylforum är på plats under hela veckan för att lyfta frågor kring asyl och situationen för asylsökande och papperslösa hbtq-personer. Varje dag hålls ett samtal på temat hbtq- och asyl. Olika aktörer som arbetar med asylsökande och papperslösa hbtq-personer samt hbtq-personer med egna erfarenheter av asylprocessen och hur det är att leva som gömd i Sverige kommer att finnas på plats under forumet för diskussion, erfarenhetsutbyte och informationsspridning. Forumet hålls på både svenska och engelska.

Programmet kan ni läsa här: http://www.stockholmpride.org/2012/Program/Asylnatverket/Forum-Asyl/

PICUM släpper rapport om papperslösa kvinnors situation i EU vid lunchseminarie i Europeiska parlamentet – Ain’t I a woman deltar såklart

På torsdag deltar Trifa Shakely från kampanjen på PICUMs lunchseminarie Access to Justice: A Reality for Undocumented Women in the EU? där PICUM kommer släppa sin rapport Violence Against Undocumented Women in Europe – Protecting Rights and Ensuring Justice”.

Läs mer här: http://picum.org/en/news/picum-news/34841/

Ain’t I a woman på HBTQ-festivalen

Fredag 1 juni kl.15.00 på Kvinnofolkhögskolan
Banderollmålning och förberedelser inför söndagens ”Marching for those who can’t”

Lördag 2 juni kl.11.15 på Världskulturmuséet
”Skydd från våld – en rättighet för alla?”
Detta samtal vill lyfta fram det direkta och strukturella våld som papperslösa kvinnor och HBTQ-personer upplever i mötet med myndigheter och enskilda personer, samt det ”osynliga” våld som legitimerar det strukturella våldet genom maktutövning och normer.
Samtalet kommer att lyfta fram det arbete som pågår och diskutera strategier och metoder för framtida politiskt agerande.
Panelen består av organisationer som arbetar med papperslösa kvinnor och HBTQ-personer som blir utsatta för våld, hot om våld, kränkningar och diskriminering.
Moderator: Trifa Shakely
Deltagare: Alex Ekwall (HBTQ-gruppen IMÄI), Maja Lundqvist (Ain’t I a Woman), Hanna Järnemar (SFSA), Ulrika Westerlund (RFSL)
Facebook-event: http://www.facebook.com/events/338103969596494/

Söndag 3 juni kl.14.00 samling vid operan
”Marching for those who can’t” i Regnbågsparaden
Blocket vill uppmärksamma att queera personer världen över fortfarande får sina mänskliga rättigheter kränkta och många är förhindrade att överhuvudtaget leva öppet som hbtq-personer och delta i parader. Vi vill speciellt belysa att detta gäller även i Sverige. Hbtq-personer utvisas ur Sverige, trots asylskäl eller tvingas leva som papperslösa och kan inte närvara i sammanhang där de riskerar att bli gripna av polisen. Rasistiska strukturer gör sig gällande överallt i samhället, även i hbtq-sammanhang, vilket gör att vissa frågor och vissa personers livssituationer osynliggörs.
Kom med och demonstrera mot rasism och för allas rätt till frihet!!
Klä dig gärna i vitt eller svart och håll utkik efter banderollen ”Marching for those who can’t”.
Facebook-event: http://www.facebook.com/events/407821322596019/

Inhumant, rättsosäkert och våldsamt: artikel i Bang om bristande genusperpektiv och papperslösas villkor

”Det är ett helvete för kvinnor och hbt-personer att gå igenom asylprocessen i Sverige. Genusperspektiv utelämnas i strid med svensk lagstiftning och internationella överenskommelser. Maria Bexelius redogör för konsekvenserna av ignorerade asylskäl och en skyddslös tillvaro.”

Läs hela artikeln på bang.se:
http://bang.se/artiklar/2012/inhumant-rattsosakert-och-valdsamt-2012-03-02

Motion om papperslösa kvinnors rätt till skydd

Vänsterpartiet har lagt en motion till riksdagen som lyfter papperslösa kvinnors situation och kräver:

”att kvinnor som lever i Sverige utan uppehållstillstånd och som har utsatts för mäns våld ska ha rätt till skyddat boende och stöd från myndigheterna utan att riskera utvisning”,
”att kvinnors skydd mot våld och sexuella övergrepp bör stå över hot om utvisning genom att överordnas utlänningslagen”,
”att kvinnor som medverkar i en brottsutredning angående våldsbrott eller sexuella övergrepp ska beviljas tillfälligt uppehållstillstånd så länge förundersökningen eller domstolsprocessen pågår”
och
”att handläggare på Migrationsverket ska få obligatorisk utbildning i genusmedveten asylprövning.”

Här finns mer info och hela motionen: http://beta.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Vald-mot-papperslosa-kvinnor_GZ02Sf273/?text=true

Feministiskt perspektiv: Papperslösa ännu inte garanterade skydd

I senast numret av Feministiskt perspektiv: Göteborgs Stad beslutade i början av året att papperslösa kvinnor ska ha rätt till plats på kvinnojourer. Men trots att det har gått åtta månader sedan beslutet togs, är det ännu inte en självklarhet att papperslösa kvinnor får skydd när de behöver.

Läs hela artikeln här: http://feministisktperspektiv.se/2011/11/04/papperslosa-annu-inte-garanterade-skydd/

Migrationsöverdomstolen ger uppehållstillstånd till våldsutsatt kvinna

Migrationsöverdomstolen har beslutat att ge uppehållstillstånd till en kvinna som utsatts för våld av den man som hon kom hit på anknytning till.
Domstolen skriver i pressmeddelandet att ”Av domen, som rör en kvinna, framgår att hon vid de tillfällen då hon varit på Migrationsverket för att ansöka om nytt uppehållstillstånd inte nämnt att hon utsatts för våld och kränkningar. Domstolen konstaterar dock att man inte kan förvänta sig att den som utsatts för övergrepp berättar om detta i närvaro av den påstådde förövaren, särskilt inte om det är denne som agerar tolk åt den utsatta. Migrationsöverdomstolen beviljar kvinnan permanent uppehållstillstånd.”

Läs pressmeddelandet här: http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Pressrum/Nyheter-och-pressmeddelanden/Kammarratten/

Utred tvåårsregeln – artikel i Arena

http://www.dagensarena.se/ledare/utred-tvaarsregeln/

”Därför är den utredning som regeringen tillsatte i våras, med uppgift att undersöka omfattningen av det våld som drabbar kvinnor som beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning, välkommen och viktig.
Utredaren ska bland annat se över myndigheters bemötande och ta ställning till om kvinnor ska få mer samhällsinformation innan de flyttar hit. Det är häpnadsväckande och beklagligt att alternativ till tvåårsregeln inte ska utredas. Utredningen borde också undersöka förslaget om att kvinnofridslagen ska överordnas utlänningslagen.”

Höstens första möte i Göteborg!

Tisdag 6 september kl.18.00 på Kvinnofolkhögskolan, Första Långgatan 28B

Vi kommer bland annat prata om vad som har hänt under sommarn, hur det går med beslutet i Göteborg om stöd till kvinnjourer för att ta emot papperslösa kvinnor, och hur vi driver detta och kampanjens andra krav vidare i Göteborg och andra delar av landet.
Varmt välkomna!